Misja

II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego jest szkołą o długiej i bogatej tradycji. Misję szkoły tworzą wspólnie nauczyciele, rodzice i uczniowie.

W centrum naszych działań jest uczeń. Staramy się ukazać mu takie wartości, jak: prawda, dobro i sprawiedliwość.

Pragniemy jak najlepiej przygotować naszych uczniów do następnego etapu nauki. Wspieramy ich rozwój, inspirując do poszukiwań i realizacji własnych zainteresowań. Uczymy samodzielnego, rozumnego i krytycznego korzystania z różnych źródeł wiedzy. Kształtujemy postawę szacunku dla każdego człowieka, otwartości na ludzi o innych poglądach, wrażliwości na problemy słabszych, chorych i potrzebujących.

Zależy nam na dobrej współpracy z rodzicami. Bez nich nie możemy w pełni realizować naszych celów i wymagać od naszych uczniów rzetelnej i uczciwej pracy.

Utrzymujemy kontakty ze szkołami w innych częściach Europy. W trakcie zagranicznych podróży  uczniowie rozwijają umiejętności społeczne, uczą się tolerancji i otwartości na ludzi żyjących w innej kulturze, o innym kolorze skóry,  o odmiennym światopoglądzie.

Dążymy do tego, aby nasz absolwent był świadomy swojej wartości, umiał pracować zespołowo, miał poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie, był kulturalnym,  tolerancyjnym i dobrym człowiekiem.