Sprawdzian kompetencji językowych

Wyniki sprawdzianu, zgodnie z regulaminem, zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej w dniu 16 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 9.00.