Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych

Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji, sprawdzian uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania wyniku co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów. Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji.

Kod zdającego

Wynik procentowy Kod zdającego Wynik procentowy Kod zdającego Wynik procentowy Kod zdającego Wynik procentowy
S01 30% S25 68% S52 42% S76 46%
S02 56% S26 56% S53 64% S77 38%
S03 80% S27 22% S54 68% S78 66%
S04 64% S28 46% S55 46% S79 37%
S05 52% S29 42% S56 78% S80 60%
S06 56% S30 54% S57 54% S81 38%
S07 40% S31 54% S58 18% S82 59%
S08 40% S32 44% S59 42% S83 48%
S09 24% S33 80% S60 62% S84 58%
S10 44% S34 72% S61 36% S85 58%
S11 40% S35 38% S62 64% S86 40%
S12 76% S36 32% S63 48% S87 22%
S13 36% S38 23% S64 40% S88 52%
S14 22% S39 21% S65 30% S89 38%
S15 60% S40 20% S66 32% S90 42%
S16 36% S41 31% S67 20% S91 56%
S17 76% S42 60% S68 58% 06301406677 30%
S18 44% S44 36% S69 75%
S19 46% S45 86% S70 56%
S20 58% S46 20% S71 38%
S21 58% S47 33% S72 80%
S22 64% S48 62% S73 70%
S23 64% S50 72% S74 40%
S24 46% S51 64% S75 58%