Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych - termin dodatkowy

Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji, sprawdzian uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania wyniku co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów. Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji.

KOD WYNIK %
S92 54%
S93 78%
S94 72%
S96 32%
S97 70%
S98 94%
S100 56%
S101 69%
S102 6%
S104 36%
S105 72%
S106 80%
S107 42%
S108 32%
S109 18%
S110 83%
S111 42%