OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI II LO w Gliwicach

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietna 2019 r. poz.1078 o opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowana jest bezpłatna opieka stomatologiczna , w ramach usług finansowanych przez NFZ, w

NZOZ Poradnia Rodzinna Total- Med

Gliwice, ul. Chorzowska 1  -  tel. 32 270 43 46

Knurów, ul. Piłsudczyków 18  -  tel. 32 235 92 33

 

1. Opieka stomatologiczna nad uczniami do 18  r. życia udzielana jest przez lekarza stomatologa poza kolejnością zgodnie z wykazem świadczeń gwarantowanych i wykazem materiałów stomatologicznych NFZ na podstawie pisemnej zgody rodzica lub pełnoletniego ucznia złożonej przed udzieleniem świadczenia.

2. Opieka stomatologiczna profilaktyczna sprawowana jest przez lekarza stomatologa na podstawie harmonogramu zgodnie z wykazem profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 19  r.  życia przy braku sprzeciwu rodzica lub pełnoletniego ucznia złożonego u świadczeniodawcy.

Profilaktyka stomatologiczna nad uczniami szkół średnich obejmuje;

w 16 r. życia

  • ocenę stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW,
  • ocenę stanu przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,
  • wykrywanie nieprawidłowości zgryzu, zniekształceń lub ograniczenia funkcji żucia,
  • profesjonalną profilaktykę fluorkową co 3 miesiące do ukończenia 18 r. życia,
  • kwalifikację do leczenia stomatologicznego ogólnego lub specjalistycznego.

w 19 r. życia

  • ocenę stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW,
  • ocenę stanu przyzębia , błony śluzowej jamy ustnej ,
  • wykrywanie nieprawidłowości zgryzu, wyrzynania zębów, zniekształceń lub ograniczeń funkcji żucia.

3. Edukację i promocję zdrowia w zakresie jamy ustnej prowadzi lekarz stomatolog w formie uzgodnionych prelekcji w szkole oraz podczas indywidualnych wizyt w gabinecie.

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078)