XVI Regionalny Przegląd Inscenizacji Wielkanocnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Regionalnym Przeglądzie Inscenizacji Wielkanocnych. Odbędzie się on w dniach 26-28 marca 2018 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach. Zgłoszenia do 16 marca. Szczegóły w regulaminie.

Regulamin XVI Rejonowego Przeglądu Inscenizacji Wielkanocnych

1. Organizatorem przeglądu jest II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach i Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Koordynatorem przeglądu jest Agata Wieczorek.
2. Uczestnikami przeglądu mogą być grupy teatralne – nie większe niż 20 osób – reprezentujące wszystkie typy szkół i wszelkiego rodzaju placówki.
3. Cele przeglądu:

a) rozwój wrażliwości duchowej poprzez pogłębienie przeżyć religijnych związanych z Misterium Wielkiej Nocy
b) pobudzenie do większego zainteresowania zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi
c) uświadomienie ogromnego znaczenia Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Chrystusa
d) uwrażliwienie na wartości kulturotwórcze słowa, obrazu, ruchu i dźwięku
e) nabywanie umiejętności pracy w zespole i wymiana twórczych doświadczeń

4. Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

a) zgłoszenie grupy (wyłącznie pisemne) należy przesłać listownie, faksem lub dostarczyć osobiście do 16 marca 2018r. na adres:

II Liceum Ogólnokształcące
ul. Wróblewskiego 9, 44-100 Gliwice, tel./fax 231-12-13
z dopiskiem: „Przegląd Inscenizacji Wielkanocnych”

  • możliwe jest też przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (również do 16 marca).

Harmonogram występów zostanie zamieszczony na stronie II LO w Gliwicach oraz rozesłany mailem do osób które w zgłoszeniu podały adres mailowy.

b) na pisemnym zgłoszeniu należy podać adres szkoły, nazwisko opiekuna grupy i dokładną liczbę uczestników (max. 20 osób) oraz telefon kontaktowy, faks i e-mail szkoły lub placówki;

c) czas trwania popisu jednego zespołu – do 25 minut;

d) przed występem należy przedłożyć komisji scenariusz inscenizacji;

e) obowiązuje zakaz używania mikrofonów na scenie;

f) grupy uczestniczące w przeglądzie przygotowują własne stroje, rekwizyty i wystrój sceny.

g) nie ma możliwości zaciemnienia sali

5. Jury oceniać będzie:

a) wydobycie treści religijnych

b) oryginalność ujęcia tematu i dobór tekstów

c) atrakcyjność muzyczną

d) umiejętności aktorskie uczestników

e) scenografię, kostiumy, rekwizyty

6. Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody oraz wyróżnienia w następujących kategoriach:

a) przedszkola

b) szkoły podstawowe

c) gimnazja

d) szkoły ponadgimnazjalne

e) szkoły specjalne i Domy Pomocy Społecznej

f)  grupy pozaszkolne, grupy parafialne, domy kultury, świetlice szkolne, środowiskowe

 

Przegląd inscenizacji odbędzie się w dniach od 26 do 28 marca 2018 r.

Gala finałowa i wręczenie nagród odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach.