XVII Rejonowy Przegląd Inscenizacji Wielkanocnych

Regulamin:

1. Organizatorem przeglądu jest II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach i Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Koordynatorem przeglądu jest Agata Wieczorek.

2. Uczestnikami przeglądu mogą być grupy teatralne – nie większe niż 20 osób – reprezentujące wszystkie typy szkół i wszelkiego rodzaju placówki.

3. Cele przeglądu:

 

  • rozwój wrażliwości duchowej poprzez pogłębienie przeżyć religijnych związanych z Misterium Wielkiej Nocy
  • pobudzenie do większego zainteresowania zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi
  • uświadomienie ogromnego znaczenia Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Chrystusa
  • uwrażliwienie na wartości kulturotwórcze słowa, obrazu, ruchu i dźwięku
  • nabywanie umiejętności pracy w zespole i wymiana twórczych doświadczeń

4. Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

 

a) zgłoszenie grupy (wyłącznie pisemne) należy przesłać listownie, faksem lub dostarczyć osobiście do 5 kwietnia 2019r. na adres:

 

II Liceum Ogólnokształcące

ul. Wróblewskiego 9, 44-100 Gliwice, tel./fax 231-12-13

z dopiskiem: „Przegląd Inscenizacji Wielkanocnych”

możliwe jest też przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (również do 5 kwietnia).

Harmonogram występów zostanie zamieszczony na stronie II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach oraz rozesłany mailem do osób które w zgłoszeniu podały adres mailowy             .

b)  na pisemnym zgłoszeniu należy podać adres szkoły, nazwisko opiekuna grupy i dokładną liczbę uczestników (max. 20 osób) oraz telefon kontaktowy, faks i e-mail szkoły lub placówki

c)  czas trwania popisu jednego zespołu – do 25 minut

d)  przed występem należy przedłożyć komisji scenariusz inscenizacji

e)  obowiązuje zakaz używania mikrofonów na scenie

f)   grupy uczestniczące w przeglądzie przygotowują własne stroje, rekwizyty i wystrój sceny

g) nie ma możliwości zaciemnienia sali

5. Jury oceniać będzie:

a) wydobycie treści religijnych

b) oryginalność ujęcia tematu i dobór tekstów

c) atrakcyjność muzyczną

d) umiejętności aktorskie uczestników

e) scenografię, kostiumy, rekwizyty

6. Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody oraz wyróżnienia w następujących kategoriach:

a) przedszkola

b) szkoły podstawowe (klasy 1-3, 4-8)

c) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

d) szkoły specjalne i Domy Pomocy Społecznej

e)  grupy pozaszkolne, grupy parafialne, domy kultury, świetlice szkolne i środowiskowe

7. Udział w przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (imiona i nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczniów, dane kontaktowe opiekunów, utrwalony fotograficznie wizerunek wykonawców) na potrzeby realizacji przeglądu oraz ogłoszenia wyników konkursu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach, ul Wróblewskiego 9

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu spełniania wymogów regulaminowych Konkursu, publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach, wydania nagród, promocji konkursu

3) dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na podstawie przepisów art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych

4) dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres trwania konkursu,  a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami

5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 32 231-12-13

Przegląd inscenizacji odbędzie się w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 r.

Gala finałowa i wręczenie nagród odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wróblewskiego w Gliwicach.