XII Rejonowy Przegląd Inscenizacji Wielkanocnych

Agata Wieczorek

Zapraszamy na XII Rejonowy Przegląd Inscenizacji Wielkanocnych. W tym roku, ze względu na kanonizację Jana Pawła II wydarzenie to będzie miało również charakter papieski. Przegląd odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2014 r. Więcej szczegółów w regulaminie poniżej.

 

Regulamin:

 

1. Organizatorem przeglądu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – II LO w Gliwicach, doradca metodyczny katechezy i Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.

2. Uczestnikami przeglądu mogą być grupy teatralne – nie większe niż 20 osób – reprezentujące wszystkie typy szkół.

3. UWAGA! W TYM ROKU ZE WZGLĘDU NA KANONIZACJĘ JANA PAWŁA II DO PRZEGLĄDU BĘDĄ DOPUSZCZONE TAKŻE INSCENIZACJE PAPIESKIE.

4. Cele przeglądu:

a) pamięć o osobie Jana Pawła II
b) rozwój wrażliwości duchowej poprzez pogłębienie przeżyć religijnych związanych z Misterium Wielkiej Nocy
c) pobudzenie do większego zainteresowania zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi
d) uświadomienie ogromnego znaczenia Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Chrystusa
e) uwrażliwienie na wartości kulturotwórcze słowa, obrazu, ruchu i dźwięku
f) nabywanie umiejętności pracy w zespole i wymiana twórczych doświadczeń

5. Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

a) zgłoszenie grupy (wyłącznie pisemne) należy przesłać listownie, faksem lub dostarczyć osobiście do 4 kwietnia  2014r. na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – II Liceum Ogólnokształcące
          ul. Wróblewskiego 9, 44-100 Gliwice, tel./fax 231-12-13
z dopiskiem: „Przegląd Inscenizacji Wielkanocnych”

  • możliwe jest też przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Harmonogram występów zostanie zamieszczony na stronie ZSO3 w Gliwicach oraz rozesłany w biuletynie GOM

b)  na pisemnym zgłoszeniu należy podać adres szkoły, nazwisko opiekuna grupy i dokładną liczbę uczestników (max. 20 osób) oraz telefon kontaktowy, faks i e-mail szkoły lub placówki
c)  czas trwania popisu jednego zespołu – do 25 minut
d)  przed występem należy przedłożyć komisji scenariusz inscenizacji
e)  obowiązuje zakaz używania mikrofonów na scenie
g)  grupy uczestniczące w przeglądzie przygotowują własne stroje, rekwizyty i wystrój sceny
h)  nie ma możliwości zaciemnienia sali

6. Jury oceniać będzie:

a) wydobycie treści religijnych
b) oryginalność ujęcia tematu i dobór tekstów
c) atrakcyjność muzyczną
d) umiejętności aktorskie uczestników
e) scenografię, kostiumy, rekwizyty

7. Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody oraz wyróżnienia w następujących kategoriach:

a) przedszkola
b) szkoły podstawowe
c) gimnazja
d) szkoły ponadgimnazjalne
e) szkoły specjalne i Domy Pomocy Społecznej
f) grupy pozaszkolne, grupy parafialne, domy kultury, świetlice szkolne, środowiskowe

Przegląd inscenizacji odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2014r .

Gala finałowa i wręczenie nagród odbędzie się 29 kwietnia 2014r. o godz. 11.00 w ZSO 3 w Gliwicach.