Oferta II LO na rok szkolny 2020/2021

II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego jest szkołą, w której dbamy o szkolne tradycje i jednocześnie jesteśmy gotowi na wyzwania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Mocną stroną szkoły jest wysoka jakość nauczania, troska o bezpieczeństwo uczniów, atmosfera, stymulująca sumienną i systematyczną pracę oraz możliwość samodzielnego realizowania pomysłów i własnego rozwoju.

Możemy się poszczycić sukcesami naszych uczniów zarówno w zakresie przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Dzięki temu od początku istnienia rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” znajdujemy się w gronie najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. 

Nosimy zaszczytny tytuł „Szkoły odkrywców talentów”, a dbając o wszechstronny rozwój młodzieży organizujemy zajęcia artystyczne (np. koło teatralne), wprowadzamy innowacje i programy autorskie (retoryka, edukacja filmowa i teatralna, matematyka). Dodatkowo, wybitnie uzdolnieni uczniowie mają indywidualne programy nauczania. Współpracujemy z najlepszymi śląskimi uczelniami takimi jak: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny.

Samorząd uczniowski i działalność społeczna

Uczniowie II LO chętnie angażują się w szeroko rozumianą działalność społeczną. Aktywnie współpracujemy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego i Młodzieżową Radą Miasta Gliwice. Uczestniczymy w licznych konferencjach, debatach i eventach społecznych. Rozwijamy życie kulturalne w naszej szkole poprzez organizację koncertów, festiwali i dni tematycznych. W ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu wspieramy wiele akcji charytatywnych, m. in. Szlachetną Paczkę.

Wymiany i wycieczki międzynarodowe

Uczestniczymy w programach unijnych np. Wielostronnym Partnerskim Projekcie Erasmus + czy projektach „E-Twinning”. Nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w szeregu innych wymian międzynarodowych: ze Słoweńcami, Holendrami czy Amerykanami. Regularnie odbywają się wycieczki zagraniczne, m. in. do Londynu, Paryża, Brukseli czy Wiednia. Uczniowie II LO uczestniczą także w takich wydarzeniach jak Euroweek czy MUN.

Sport
Nie zapominamy również o sporcie. Nasi uczniowie osiągają sukcesy m. in. w pływaniu, piłce siatkowej, koszykówce, biegach na orientację i strzelectwie. Od 2017 r. dysponujemy doskonałym zapleczem sportowym w postaci nowych boisk szkolnych i siłowni na wolnym powietrzu. W 2019 oddaliśmy do użytku siłownię przy sali gimnastycznej.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

Klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych możliwością łączenia wiedzy z różnych obszarów kultury, zafascynowanych literaturą, historią, filozofią, psychologią, socjologią, mediami. To profil dla tych, którzy chcą kontynuować naukę na kierunkach uniwersyteckich (filologia, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, historia sztuki, socjologia). Profil klasy jest odpowiedni także dla osób planujących studiowanie filmoznawstwa, starających się o przyjęcie na wydział aktorski, reżyserski, operatorski.

Ofertę uzupełniają: zajęcia z retoryki, czyli nabywania umiejętności autoprezentacji, prowadzenia debat, wystąpień publicznych, gry scenicznej i tworzenia wypowiedzi artystycznej oraz ćwiczeń emisji głosu, dykcji; zajęcia warsztatowe w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zajęcia warsztatowe w ramach współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego” Ius Gentium”.

Klasa biologiczno–chemiczna (dwujęzyczna z językiem angielskim)

Przedmioty rozszerzone: chemia biologia

Oferta skierowana jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz rozwijać umiejętności językowe poprzez opanowanie terminologii i słownictwa specjalistycznego w języku obcym, m.in. z przedmiotów przyrodniczych. To profil dla osób szczególnie zainteresowanych wiedzą medyczną, planujących studiować na wszystkich kierunkach uniwersytetów medycznych, przyrodniczych oraz kierunkach pokrewnych, w kraju i za granicą. Również dla chcących zdobywać umiejętności praktycznego prowadzenia obserwacji, doświadczeń i badań, które mogą pogłębiać na zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii prowadzonych w nowocześnie i profesjonalnie urządzonych pracowniach szkolnych oraz w trakcie zajęć, prezentacji, warsztatów i wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych śląskich uczelni.

Ofertę uzupełniają: zajęcia terenowe i laboratoryjne prowadzone w ramach współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, z Pałacem Młodzieży w Katowicach, zajęcia na Katedrze przyszpitalnej Histopatologii w Zabrzu, zajęcia prosektoryjne z zakresu anatomii człowieka na Katedrze Anatomii Człowieka w Zabrzu, zajęcia na Uniwersytecie Licealisty – program jest kierowany do kandydatów uczelni medycznych. W ramach współpracy z Centrum Onkologii (Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Gliwicach) prowadzone są zajęcia na terenie zakładu. Cyklicznie odbywają się w szkole wykłady prowadzone przez Absolwentów II LO - lekarzy bądź jeszcze studentów - z zakresu zdrowia, współczesnych terapii, urazów, itd., a także przez kadrę naukową Centrum Techniki Eksperymentu w Małej Skali w Toruniu (w ramach programu: Chemia w Małej Skali).

Dzięki nauczaniu dwujęzycznemu absolwent naszej szkoły posiada nie tylko wiedzę ogólną oraz poszerzoną z wybranych przedmiotów, które realizował w cyklu edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, ale także jest przygotowany merytorycznie do kontynuowania studiów specjalistycznych na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

Klasa mat-geo

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski

Oferta skierowana jest do osób, które swoją przyszłość wiążą zazwyczaj z kierunkami politechnicznymi i ekonomicznymi oraz przedmiotami ścisłymi rozwijanymi w ramach kształcenia uniwersyteckiego. Wyborem mogą być, kierunki takie jak: inżynieria, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektrotechnika, logistyka, geologia, zarządzanie, geodezja, ekonomia. To profil dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności o myślenie i działanie techniczne, poznawać nowoczesne technologie.

Ofertę uzupełniają: zajęcia laboratoryjne prowadzone w ramach współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zajęcia warsztatowe oraz wykłady prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach z zakresu Rozpoznawania skał i minerałów, skamieniałości, czyli śladów dawnego życia, GIS w życiu codziennym., zajęcia terenowe w ramach wycieczek przedmiotowych (Zjawiska kresowe Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, Planetarium Śląskie w Chorzowie czy Geopark - Góra Św. Anny).

Klasa biologiczno–chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Oferta skierowana jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz rozwijać umiejętności językowe poprzez opanowanie terminologii i słownictwa specjalistycznego w języku obcym, m.in. z przedmiotów przyrodniczych. To profil dla osób szczególnie zainteresowanych wiedzą medyczną, planujących studiować na wszystkich kierunkach uniwersytetów medycznych, przyrodniczych oraz kierunkach pokrewnych, w kraju i za granicą. Również dla chcących zdobywać umiejętności praktycznego prowadzenia obserwacji, doświadczeń i badań, które mogą pogłębiać na zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii prowadzonych w nowocześnie i profesjonalnie urządzonych pracowniach szkolnych oraz w trakcie zajęć, prezentacji, warsztatów i wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych śląskich uczelni oraz zajęć laboratoryjnych na wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej.

Ofertę uzupełniają: zajęcia terenowe i laboratoryjne prowadzone w ramach współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, z Pałacem Młodzieży w Katowicach, zajęcia na Katedrze przyszpitalnej Histopatologii w Zabrzu, zajęcia prosektoryjne z zakresu anatomii człowieka na Katedrze Anatomii Człowieka w Zabrzu, zajęcia na Uniwersytecie Licealisty – program jest kierowany do kandydatów uczelni medycznych. W ramach współpracy z Centrum Onkologii (Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Gliwicach) prowadzone są zajęcia na terenie zakładu. Cyklicznie odbywają się w szkole wykłady prowadzone przez Absolwentów II LO - lekarzy bądź jeszcze studentów - z zakresu zdrowia, współczesnych terapii, urazów, itd., a także przez kadrę naukową Centrum Techniki Eksperymentu w Małej Skali w Toruniu (w ramach programu: Chemia w Małej Skali).

Klasa filologiczna (dwujęzyczna z językiem angielskim)

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych możliwością łączenia wiedzy z różnych obszarów kultury, zafascynowanych językami obcymi, literaturą, historią, filozofią, psychologią, socjologią, mediami. To profil dla tych, którzy chcą kontynuować naukę na kierunkach uniwersyteckich (filologia, prawo, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, psychologia, historia sztuki, socjologia).

Ofertę uzupełniają zajęcia warsztatowe w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego” Ius Gentium”. Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej, zajęcia warsztatowe z prawnikami działającymi w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”. Uczniowie tego profilu maja też możliwość obserwować obrady Sejmiku Młodzieżowego w Katowicach czy brać udział w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach, np. wiedzy o UE, o państwie i prawie, o prawie wyborczym.

Dzięki nauczaniu dwujęzycznemu absolwent naszej szkoły posiada nie tylko wiedzę ogólną oraz poszerzoną z wybranych przedmiotów, które realizował w cyklu edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, ale także jest przygotowany merytorycznie do kontynuowania studiów specjalistycznych na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.