Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, sprawdzian uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania wyniku co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów. Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji.

Kod kandydata Wynik Wynik procentowy
S01 37 / 50 74%
S02 44 / 50 88%
S03 28 / 50 56%
S04 44 / 50 88%
S05 24 / 50 48%
S06 40 / 50 80%
S07 46 / 50 92%
S08 47 / 50 94%
S09 41 / 50 82%
S10 48 / 50 96%
S11 50 / 50 100%
S12 18 / 50 36%
S13 41 / 50 82%
S14 46 / 50 92%
S15 45 / 50 90%
S16 42 / 50 84%
S17 45 / 50 90%
S18 46 / 50 92%
S19 48 / 50 96%
S20 40 / 50 80%
S21 45 / 50 90%
S22 35 / 50 70%
S23 47 / 50 94%
S24 37 / 50 74%
S25 43 / 50 86%
S26 45 / 50 90%
S27 47 / 50 94%
S28 45 / 50 90%
S29 49 / 50 98%
S30 42 / 50 84%
S31 43 / 50 86%
S32 44 / 50 88%
S33 39 / 50 78%
S34 47 / 50 94%
S35 49 / 50 98%
S36 42 / 50 84%
S37 44 / 50 88%
S38 23 / 50 46%
S39 47 / 50 94%
S40 40 / 50 80%
S41 50 / 50 100%
S42 39 / 50 78%
S43 49 / 50 98%
S46 44 / 50 88%
S47 21 / 50 42%
S48 33 / 50 66%
S49 46 / 50 92%
S50 42 / 50 84%
S51 49 / 50 98%
S52 48 / 50 96%
S53 32 / 50 64%
S54 38 / 50 76%
S55 29 / 50 58%